Sanaz Zaher

Sanaz bola nadšená umením ešte od detstva a počas celého života sa oddávala všetkým typom tvorivej praxe. Je absolventkou Konzervatória pre hudbu a dramatické umenie vo Viedni s diplomom v odbore Koncertné predstavenie so zameraním na klasickú gitaru. Následne pokračovala v magisterskom štúdiu umeleckého vzdelávania na Vysokej škole múzických umení vo Viedni, špecializovala sa na súčasné metódy výučby a pedagogiky, kde vyštudovala a praktizovala všetky tri formy umenia – hudbu, drámu a tanec. Vyvíja silný záujem o expresívne metódy výučby a zúčastnila sa mnohých kurzov profesijného rozvoja v tejto oblasti, aby tak podporila svoju kariéru. Sanaz bola pozvaná, aby vystupovala ako klasický gitarista na mnohých javiskách a festivaloch na lokálnej úrovni v Rakúsku a na medzinárodnej úrovni ako sólo, tak aj duo. Vo svojom vzdelávacom odbore už viac ako 10 rokov sa venuje ako deťom taka j dospelým, aby im s kvalitou predniesla svoje hudobné znalostí a tvorivé metódy na rôznych úrovniach, ako súkromná lektorka, tak aj ako učiteľka hudby na medzinárodných školách.