Neil

Neil pracuje v oblasti vzdelávania od roku 2008 v dobrovoľníckom aj súkromnom sektore.

Kliknite sem aby ste si pozreli konverzačnú skupinu anglických jazykov pre migrantov, ktorú založil Neil v roku 2016, ktorá je dodnes aktívna.

Kliknite sem a sledujte, ako vystúp Neila na slávnostnom ceremoniáli „Global Citizen Award“, ktorý oslavuje medzinárodných a miestnych dobrovoľníkov pracujúcich na zlepšení komunít.

Neil je absolventom University College v Dubline v Írsku, kde získal titul z lingvistiky (BA.Hons) a magisterského štúdia (M.ed). Certifikovaný na Cambridge University,  vyučuje angličtinu ako cudzí jazyk (CELTA). Jeho skúsenosti pokrývajú mnoho krajín, konkrétne Brazíliu, Írsko, Rakúsko, Taliansko a Slovensko – na všetkých úrovniach a v každom formáte – firemné, príprava na skúšky, letné tábory a základné školy