Anglíčtina Úrovne

Začiatočník (A1)

Študent, ktorý sa práve začína učiť angličtinu alebo ktorý ešte nemá predchádzajúce znalosti z angličtiny. S pomocou našich lektorov naší potenciálni študenti začínajú od základov, učia sa úvodné pozdravy, najpoužívanejšiu slovnú zásobu a opakovanie reči, aby sa, postupovaním študenta, zabezpečila správna výslovnosť. Študent na tejto úrovni dokáže dať jednoduché odpovede na bežné otázky a taktiež bude mať všeobecné porozumenie konverzácie.

Mierne pokročilý (A2)

Táto úroveň je dôležitá, lebo tu predstavujeme základy gramatiky v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Na tejto úrovni sa očakáva autonómne učenie študentov, aby sa maximalizovalo získavanie jazykových znalostí respektíve štruktúry / konjugácie slovies. Naši lektori uistia študentov, aby s hrdosťou mohli povedať, že hovoria základnou anglíčtinou a viesť konverzáciu na nejaké základné osobné, rodinné a pracovné rozhovorné témy. Študent dokáže správne sformulovať odpovede na otázky položené pomalou a jasnou rečou na relevantnú témú.

Stredne pokročilý (B1)

S pomocou našich špeciálne navrhnutých učebných kníh M.A.D.E International, študenti strednej úrovni budú sa učiť a praktizovať zložitejšie formy z predchádzajucého úvodu do minulého, prítomného a budúcého času. Ich použitie im pomôže opísať skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Náš tútor bude hrať roly, kde naučí študentov riešiť väčšinu situácií, ktoré nastávajú pri cestovaní v oblasti, kde sa hovorí po anglicky, a efektívne komunikovať.

Pokročilá (B2)

Táto pokročilá úroveň zabezpečí, aby naši študenti mohli komunikovať s určitým stupňom plynulosti a spontánnosti, čo umožňuje pravidelnú interakciu s domácimi hovorcami úplne bez stresu pre ktorúkoľvek zo strán. Okrem posilnenia komplexnejších gramatických štruktúr sa budú učiť hovorové jazyky, ako sú idiómy a metafory, aby sa čo najlepšie študenti pripravili na rýchle tempo konverzácií, do ktorých sa rodení hovoriaci často zapájajú. Po dokončení tejto záverečnej učebnice MADE International budú úspešní študenti pozvaní zúčastniť sa našej angličtiny z konkrétnych dôvodov, napr. IELTS, obchodná angličtina, právnická angličtina atď.